دارای رایحه گرم، تلخ، تند

ماندگاری بسیار بالا

قدرت پخش بسیار قوی

مناسب جیب آقایان

اکسیری برای آرامش و احساس قدرت